คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางถึงกรุงเทพฯ
Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ (Plenary)
นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดียเดินทางถึงกรุงเทพฯ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน
นางคริสตาลินา กอร์เกียว่า กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดินทางถึงกรุงเทพฯ