นายเมฟเลิต ชาวูโชลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐตุรกีเดินทางถึงกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายเมฟเลิต ชาวูโชลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐตุรกีเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างไทยในฐานะประธานอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียนกับตุรกีในฐานะคู่เจรจารายสาขา ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562