นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคู่สมรสเป็นผู้ให้การต้อนรับ