นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางถึงกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562