นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง