นายดีโยนีซียู บาโบ โซวารึช รัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เดินทางถึงกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายดีโยนีซียู บาโบ โซวารึช รัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562