สวัสดีพฤหัสบดี ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ “ดอกพุดแก้ว”