01
พฤศจิกายน
2562

งานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่รัฐมนตรีอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน

01
พฤศจิกายน
2562

งานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่รัฐมนตรีอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน

317

งานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่รัฐมนตรีอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน

 

ในช่วงค่ำของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน โดยได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และการหารือระหว่างผู้นำอาเซียน เพื่อกำหนดท่าทีร่วมกันก่อนการประชุมกับผู้นำประเทศคู่เจรจาในวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป

 

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่  ⇓

งานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่รัฐมนตรีอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน