30
กรกฎาคม
2562

การประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ในฐานะประธานอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียนกับนอร์เวย์

30
กรกฎาคม
2562

การประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ในฐานะประธานอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียนกับนอร์เวย์

1,054

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ในฐานะประธานอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน กับนอร์เวย์ ในฐานะคู่เจรจารายสาขา โดยได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้งสามฝ่าย โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการกับขยะทะเล

คลังรูปภาพ :  การประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ในฐานะประธานอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียนกับนอร์เวย์