03
พฤศจิกายน
2562

ภริยานายกรัฐมนตรีนำคณะคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ” ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

03
พฤศจิกายน
2562

ภริยานายกรัฐมนตรีนำคณะคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ” ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

283

ได้นำคณะคู่สมรสของผู้นำประเทศอาเซียนและผู้นำประเทศคู่เจรจาเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการขยะ ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) และบริษัท PTT Global Chemical จำกัด (มหาชน) จากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน การบริหารจัดการขยะ (Sharing Best Practices on Waste Management)” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชน จากนั้น คู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบริหารจัดการขยะของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่สมรสที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อต้อนรับคู่สมรสของผู้นำที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องซึ่งนอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและจุดแข็งของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย

คลังรูปภาพ : ภริยานายกรัฐมนตรีนำคณะคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ”