02
พฤศจิกายน
2562

การลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

02
พฤศจิกายน
2562

การลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

862

การลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านกีฬาฟุตบอล

ระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 Dato’ Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนและนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านกีฬาฟุตบอลระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสักขีพยาน บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดสาขาความร่วมมือใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา (2) การกีฬาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา (3) โครงการฟุตบอลเพื่อโรงเรียนของ FIFA เพื่อทำให้เยาวชนเข้าถึงฟุตบอลได้แพร่หลายขึ้น (4) การเสริมสร้างศักยภาพฟุตบอลอาชีพ อาทิ การฝึกอบรมบุคลากร และการบริหารสนามฟุตบอล โดยสาขาความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินการด้านกีฬาอาเซียน ปี ค.ศ. 2016 – 2020 และ เอกสาร FIFA 2.0: วิสัยทัศน์สู่อนาคต

ในการนี้ ประธาน FIFA ยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิด และได้มอบเสื้อฟุตบอลที่ระลึกให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทุกคน โดยเสื้อแต่ละตัวพิมพ์ชื่อของผู้นำและหมายเลขเฉพาะไว้ด้วย สำหรับประมุขแห่งรัฐและประธานาธิบดีได้รับเสื้อหมายเลข 10 หัวหน้ารัฐบาลได้รับเสื้อหมายเลข 9 ส่วนประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้รับเสื้อหมายเลข 21 เนื่องจากอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (FIFA U-20 World Cup) ในปี 2564 (ค.ศ. 2021)

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ผู้นำอาเซียนเห็นชอบตามข้อเสนอของไทยที่จะเสนอให้อาเซียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2034 ซึ่งต่อมา ที่ประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 5 (AMMS-5) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์    ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานเชิงเทคนิคนำโดยไทย เพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2577

 

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านกีฬาฟุตบอล ระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)