02
พฤศจิกายน
2562

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)

02
พฤศจิกายน
2562

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)

283

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ราชอาณาจักรบาห์เรนและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ลงนามเป็นอัครภาคี (High Contracting Party) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) อย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพฯ

เชค คาหลิด บิน อาเหม็ด บิน โมฮัมเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน และ ดร. เปเตอร์ โชฟ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำอาเซียน ในฐานะผู้แทนส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้ลงนามในภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญา

สนธิสัญญาดังกล่าวมีหลักการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยเน้นการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ แรกเริ่มลงนามโดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน 5 ประเทศ เมื่อปี 2519 ต่อมา อาเซียนได้เปิดให้ประเทศนอกอาเซียนที่ประสงค์จะขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนสามารถเข้าเป็นอัครภาคีของสนธิสัญญา TAC ได้ ทั้งนี้เมื่อบาห์เรนและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ลงนามภาคยานุวัติสารในครั้งนี้แล้ว สนธิสัญญา TAC จะมีอัครภาคีรวมทั้งสิ้น 40 ประเทศ ซึ่งรวมถึง สมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้ง 5 ประเทศด้วย

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)