02
พฤศจิกายน
2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์และรัฐเยอรมนี ร่วมลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

02
พฤศจิกายน
2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์และรัฐเยอรมนี ร่วมลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

356

Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohamed Al Khalifa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน และนาย Peter Schoof เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำอินโดนีเซีย อาเซียน และติมอร์-เลสเต ลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

คลังรูปภาพ :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์และรัฐเยอรมนี ร่วมลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้