31
กรกฎาคม
2562

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสาธารณรัฐเปรู

31
กรกฎาคม
2562

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสาธารณรัฐเปรู

724

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสาธารณรัฐเปรู

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาย Jaime Antonio Pomareda Montenegro รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ    ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพฯ โดยกล่าวถึงความมุ่งมั่นของเปรูที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับอาเซียน

สนธิสัญญาดังกล่าวมีหลักการส่งเสริมสันติภาพและเสถียภาพของภูมิภาค แรกเริ่มลงนามโดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน 5 ประเทศ เมื่อปี 2519 หลังจากนั้น ได้เปิดกว้างให้ทุกประเทศที่ประสงค์จะขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนสามารถเป็นอัครภาคี (High Contracting Party) ได้ การเข้าร่วมสนธิสัญญาฯของสาธารณรัฐเปรูทำให้จำนวนอัครภาคีเพิ่มขึ้นเป็น 38 ราย ซึ่งรวมถึงสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้ง 5 ประเทศ

หลักการของสนธิสัญญาฯ เน้นเรื่องการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ และความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาเซียนได้ส่งเสริมให้นำหลักการดังกล่าวไปใช้ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบรรทัดฐานของแนวปฏิบัติในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรูเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ในฐานะแขกของประธานอาเซียน

******************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

พิธีลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสาธารณรัฐเปรู