01
พฤศจิกายน
2562

การประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

01
พฤศจิกายน
2562

การประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

338

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) โดยที่ประชุมมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเจรจา RCEP ให้บรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด RCEP ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

คลังรูปภาพ : การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ