29
พฤศจิกายน
2562

งานแถลงข่าวร่วม โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓

29
พฤศจิกายน
2562

งานแถลงข่าวร่วม โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓