03
พฤศจิกายน
2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

03
พฤศจิกายน
2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

266

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ รวมทั้งมุ่งขยายความร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาค

คลังรูปภาพ :  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง