04
พฤศจิกายน
2562

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

04
พฤศจิกายน
2562

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

194

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ ตลอดระยะเวลาที่ไทยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน อาทิ การรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน การจัดการกับขยะทะเล และความคืบหน้าเพื่อสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบการเป็นประธานอาเซียนให้แก่นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเริ่มต้นทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2563

คลังรูปภาพ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35