03
พฤศจิกายน
2562

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและคู่สมรสจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

03
พฤศจิกายน
2562

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและคู่สมรสจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

342

ในช่วงค่ำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและคู่สมรสจากประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

คลังรูปภาพ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและคู่สมรสจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง