30
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

30
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

1,048

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit Senior Officials’ Meeting – EAS SOM) ณ กรุงเทพฯ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

 

คลังรูปภาพ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก