29
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

29
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

1,037

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในช่วงปลายปีนี้

คลังรูปภาพ :  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน