30
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม

30
กรกฎาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม

940

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting – APT SOM) โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุม ณ กรุงเทพฯ

 

คลังรูปภาพ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม