01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย

775

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 Dato’ Saifuddin bin Abdullah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และนาง Marise Payne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพฯ  ซึ่งที่ประชุมยินดีต่อการครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย โดยอาเซียนขอบคุณออสเตรเลียที่ได้ร่วมมือกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งได้สนับสนุนการดำเนินการของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกและการสนับสนุนงบประมาณให้ AHA Centre เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมพิธีเปิดตัวข้อริเริ่มต่อต้านการค้ามนุษย์อาเซียน-ออสเตรเลีย (ASEAN-Australia Counter-Trafficking : ASEAN-ACT Initiative) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยด้วย ปัจจุบันมาเลเซียเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย

คลังรูปภาพ :  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย