04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3

04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3

344

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้นำอาเซียน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และนิวซีแลนด์ โดยที่ประชุมแสดงความยินดีที่สามารถบรรลุข้อสรุปการเจรจา RCEP ร่วมกันได้ และสมาชิก RCEP ได้แสดงเจตน์จำนงที่จะลงนามในความตกลง RCEP ในปี 2563 ซึ่งการลงนามความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมระบบการค้าระหว่างประเทศที่มีความเสรี เปิดกว้าง และอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งทำให้เกิดการขยายห่วงโซ่คุณค่า (value chains) ที่ประชุมจึงได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเจรจา RCEP เพื่อสะท้อนความคืบหน้าดังกล่าวด้วย

คลังรูปภาพ :  การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3