29
กรกฎาคม
2562

การประชุม ASEAN Media Forum ครั้งที่ 3

29
กรกฎาคม
2562

การประชุม ASEAN Media Forum ครั้งที่ 3

1,003

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2562 นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษา รมว.กต. กล่าวปาฐกถาในนาม รมว.กต. ภายใต้หัวข้อ “ASEAN & Current Global Challenges” ในการประชุม ASEAN Media Forum ครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ ร.ร. อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน นาย Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และสื่อมวลชนอาวุโสจากสำนักข่าวในอาเซียนเข้าร่วมด้วย

คลังรูปภาพ :  การประชุม ASEAN Media Forum ครั้งที่ 3