02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ (Plenary)

02
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ (Plenary)

340

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ (Plenary) โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต รวมทั้งเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่อาเซียนในทุกมิติ

คลังรูปภาพ :  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ (Plenary)