04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22

04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22

305

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุม สุดยอดที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้นำของประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และเลขาธิการอาเซียน ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนบวกสามว่าด้วยข้อริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง และหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ การเจรจาความตกลง RCEP และสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี

คลังรูปภาพ : การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22