04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22

04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22

206

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ว่าด้วยความเชื่อมโยง

คลังรูปภาพ : การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22