03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22

03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22

294

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและจีน ความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ และความยั่งยืนในทุกมิติ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดให้ปี 2563 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน

 คลังรูปภาพ :  การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22