03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16

03
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16

348

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้หารือเรื่องการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดีย และแนวทางขยายความร่วมมือทางทะเล การค้าการลงทุน ความเชื่อมโยง รวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในส่วนของความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

คลังรูปภาพ : การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16