04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 14

04
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 14

301

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 14 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดความร่วมมือตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2018 – 2022 และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค รวมทั้งได้รับรองเอกสาร 3 ฉบับ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพติด การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน

คลังรูปภาพ : การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 14