18
พฤศจิกายน
2562

ควันหลงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 : ความสำเร็จของชาวไทยทุกภาคส่วน

18
พฤศจิกายน
2562

ควันหลงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 : ความสำเร็จของชาวไทยทุกภาคส่วน

1,078

เชิญชมภาพเบื้องหลังความสำเร็จของการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมและความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย หยาดเหงื่อและรอยยิ้มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในครั้งนี้