22
ตุลาคม
2562

กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

22
ตุลาคม
2562

กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

5,976

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

09.00 – 10.30 น.

การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 18

สถานที่ ห้อง Sapphire 204 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่หน้าชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๓ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (08.00 น.)*

สื่อทั้งหมด

10.45 – 12.00 น.

พิธีลงนามข้อตกลงโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

สถานที่ ห้อง Sapphire 202 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ หน้าชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๓ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (09.45 น.)*

สื่อทั้งหมด

 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

09.00 – 20.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

08.00 – 17.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม

สถานที่ ชั้น G โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

ที่ลงทะเบียน

กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

07.00– 22.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

06.03 – 17.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม

สถานที่ ชั้น G โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

ที่ลงทะเบียน

08.00 – 17.30 น. การประชุม ASEAN Business and Investment Summit (ABIS)

สถานที่ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

 

การลงทะเบียนสำหรับการประชุมดังกล่าวแยกจากการลงทะเบียนสื่อของการประชุมอาเซียน โดยผู้ถือบัตรสื่อมวลชนสำหรับงาน ABIS สามารถตรงไปที่สถานที่จัดการประชุม เพื่อตรวจอุปกรณ์และเข้าร่วมทำข่าว *

สื่อทั้งหมด

09.00 – 10.30 น. การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20

สถานที่ ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (07.30 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

10.45 – 12.25 น. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24

สถานที่ ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (09.15 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

13.30 – 14.30น. พิธีลงนามสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานที่ ห้อง Sapphire 202 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (12.00 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

17.00 – 18.30 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ

สถานที่ ห้อง Sapphire 205 – 206 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (15.30 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

07.00 – 22.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

06.03 – 17.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม

สถานที่ ชั้น G โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

ที่ลงทะเบียน

08.00 – 18.00 น.

การประชุม ASEAN Business and Investment Summit

สถานที่ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

 

การลงทะเบียนสำหรับการประชุมดังกล่าวแยกจากการลงทะเบียนสื่อของการประชุมอาเซียน โดยผู้ถือบัตรสื่อมวลชนสำหรับงาน ABIS สามารถตรงไปที่สถานที่จัดการประชุม เพื่อตรวจอุปกรณ์และเข้าร่วมทำข่าว *

สื่อทั้งหมด

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (07.30 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

09.45 – 10.45 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 22

สถานที่ ห้อง Sapphire 205 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (08.15 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

11.15 – 12.15 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 16

สถานที่ ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน อชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (09.45 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

14.00 – 15.00 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ 10

สถานที่ ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (12.30 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

19.00 – 21.00 น.

งานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner)

สถานที่ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (17.00 น.)*

สื่อเจ้าภาพ

และ

สื่อทางการ

 

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

06.00 – 23.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

06.30 – 17.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม

สถานที่ ชั้น G โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค เมืองทองธานี

สื่อทั้งหมด

ที่ลงทะเบียน

08.30 – 16.45 น.

การประชุม Indo – Pacific Business Forum

สถานที่ Royal Jubilee Ballroom ชาเลนเจอร์อิมแพค เมืองทองธานี

 

การลงทะเบียนสำหรับการประชุมดังกล่าวแยกจากการลงทะเบียนสื่อของการประชุมอาเซียน โดยผู้ถือบัตรสื่อมวลชนสำหรับงาน Indo – Pacific Business Forum สามารถตรงไปที่สถานที่จัดการประชุม เพื่อตรวจอุปกรณ์และเข้าร่วมทำข่าว *

สื่อทั้งหมด

08.30 – 10.00 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22

สถานที่ ห้อง Sapphire 204 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (07.00 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

10.30 – 11.30 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 7

สถานที่ ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (09.00 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

11.45 – 13.15 น.

Special Lunch on Sustainable Development

สถานที่ Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค
เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (10.15 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

13.30 – 16.30 น.

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15

สถานที่ ห้อง Sapphire 205 – 206 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (12.00 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

17.00 – 18.00 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22

สถานที่ ห้อง Sapphire ๒๐๓ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (15.30 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

18.15 – 19.15 น.

การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3

สถานที่ ห้อง Sapphire 204 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (16.45 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

19.30 – 20.00น.

พิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง         และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนแก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สถานที่ Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (18.00 น.)*

สื่อทั้งหมด

(เฉพาะช่างภาพ

และวีดิโอ)

20.15 – 20.30 น.

การแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี

สถานที่ Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (18.45 น.)*

สื่อทั้งหมด

20.30 – 22.00 น.

การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ระหว่างอาหารค่ำ

สถานที่ ห้อง Sapphire 202 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

 

(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1.5ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (19.00 น.)*

สื่อเจ้าภาพ

และ

สื่อทางการ

 

*หมายเหตุ: ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ดังนี้

1. สื่อมวลชนที่สามารถเข้าร่วมทำข่าวในห้องประชุมตามกำหนดการที่เปิดให้ทำข่าวต้องรวมพลอย่างน้อย 1.5 – 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดการ ที่ห้องพักรอของสื่อมวลชนภายในศูนย์สื่อมวลชน ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อมวลชนจะเป็นผู้นำพาคณะสื่อมวลชนไปยังสถานที่ประชุมตามกำหนดเวลาและลำดับที่ระบุล่วงหน้า หากมีสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่ห้องประชุม โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อมวลชนดูแลหรือนำ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่ประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและวีดิโอจะต้องผ่านการตรวจก่อนการทำข่าวทุกกำหนดการ

2. สื่อมวลชนทุกท่านควรแต่งกายสุภาพตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในศูนย์สื่อมวลชน พื้นที่พักรอของสื่อมวลชน และสถานที่ประชุม

3. สื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดข่าวการประชุม และเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งภาพ และวีดิโอจาก การประชุม ผ่านเว็บไซต์ www.asean2019.go.th หรือระบบคลาวด์ (cloud server) ภายในศูนย์สื่อมวลชน

4. สื่อมวลชนที่ได้รับยืนยันการลงทะเบียนแล้ว สามารถรับบัตรสื่อมวลชนได้ ดังนี้

วันที่ สถานที่ เวลา
29 – 31 ตุลาคม 2562 หน้าห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 10.00 – 16.00 น.
1 พฤศจิกายน 2562 ชั้น G โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค เมืองทองธานี 08.30 – 17.00 น.
2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ชั้น G โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค เมืองทองธานี 06.30 – 17.00 น.