06
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ครั้ง​ที่​ 35 และการประชุม​สุดยอด​ที่​เกี่ยวข้อง​ เสร็จสิ้นแล้ว​ โดยประสบความสำเร็จ​อย่างยิ่ง​

06
พฤศจิกายน
2562

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ครั้ง​ที่​ 35 และการประชุม​สุดยอด​ที่​เกี่ยวข้อง​ เสร็จสิ้นแล้ว​ โดยประสบความสำเร็จ​อย่างยิ่ง​

1,251

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ครั้ง​ที่​ 35 และการประชุม​สุดยอด​ที่​เกี่ยวข้อง​ เสร็จสิ้นแล้ว​ โดยประสบความสำเร็จ​อย่างยิ่ง​ !!

กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณ​คนไทยทุกคนที่ได้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น

(t)(h)(a)(n)(k) (y)(o)(u)
🇹🇭 🇧🇳 🇰🇭 🇮🇩 🇱🇦 🇲🇾 🇲🇲 🇵🇭 🇸🇬 🇻🇳

———–

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ไทยเป็นประธานอาเซียน
เวียนมาปีนี้ยิ่งใหญ่
โอกาสของเราชาวไทย
ได้ภาคภูมิใจอีกครา

นับแต่อาเซียนก่อตั้ง
หนหลังห้าสิบปีกว่า
โดยประเทศหลักทั้งห้า
ร่วมมาลงนามที่ไทย

ไทยเป็นหนึ่งในทั้งห้า
รู้แล้วภูมิใจกันไหม
ปีนี้ประธานครั้งใหม่
ร่วมมือร่วมใจให้ดี

เปิดบ้านเตรียมพร้อมต้อนรับ
โอกาสสำหรับครั้งนี้
ผลักดันทุกด้านเต็มที่
บทบาททวีชาวไทย

การค้าลงทุนท่องเที่ยว
มั่นคงมั่งคั่งก้าวไกล
ผสานพลังยิ่งใหญ่
ร่วมมือร่วมใจยั่งยืน

ประโยชน์ของเราทุกคน
ทุกหนอยู่ดีพลิกฟื้น
สังคมปลอดภัยกลับคืน
ส่งต่อยั่งยืนสืบไป

หลายคนยังมองไม่เห็น
ประเด็นเชื่อมโยงตรงไหน
ลองคิดดีดีดูใหม่
อาเซียนกับไทยใกล้กัน

พี่น้องผองเพื่อนจับมือ
เราคือเพื่อนบ้านสานฝัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขแบ่งปัน
จึงต้องร่วมกันสามัคคี

ขอบคุณชาวไทยทั้งชาติ
ไม่พลาดโอกาสครั้งนี้
อาเซียนมาเยือนถึงที่
ต้อนรับสวัสดีอย่างไทย

เขาได้ชื่นชมเอกลักษณ์
เขาได้ตระหนักเข้าใจ
ให้คนคุ้นเคยกันไว้
ให้ลูกหลานได้ก้าวทัน

เปิดโลกเปิดใจเรียนรู้
เข้าสู่ดิจิทัลสุขสันต์
ลูกหลานพัฒนาสำคัญ
ไทยอาเซียนสัมพันธ์ตลอดไป

…………

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ
ร้อยกรอง

การประชุมสุดยอด​อาเซียน​ครั้ง​ที่​ 35 และการประชุม​สุดยอด​ที่​เกี่ยวข้อง​ เสร็จสิ้นแล้ว​ โดยประสบความสำเร็จ​อย่างยิ่ง​…

โพสต์โดย กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand เมื่อ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019