การประชุม

The 3rd Meeting of Working Group on System of National Accounts Statistics (WGSNA3)

24 - 25 กันยายน 2019
Bangkok, Thailand

รายละเอียดการประชุม