การประชุม

Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade

21 - 22 มีนาคม 2019
Holiday Inn Chiang Mai, Thailand
Ministry of Natural Resources and Environment

รายละเอียดการประชุม

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่ www.samm-iwt2019.com

ข้อมูลและรายละเอียด Administrative Arrangement ที่  https://goo.gl/gB9M2D

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ email: [email protected]