การประชุม

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง “การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุใน ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม”

27 - 28 มิถุนายน 2019
The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok
Department of Older Persons/ Ministry of Social Development and Human Security

รายละเอียดการประชุม

Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) through the Department of Older Person (DOP) will host the Regional Conference on “Promoting Decent Work for Older Persons in ASEAN+3.” It will be held on 27 – 28 June 2019 at the Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. This regional conference aims to exchange knowledge about policies, current situation and good practices on promoting decent work for older persons and also explore further cooperation and networking in this area with ASEAN and plus three countries. The 120 target participants are the representatives from SOMSWD Focal Points of ASEAN+ 3 countries, ASEAN Secretariat, international organizations, researchers, academics, media as well as related governmental and non-governmental organizations in Thailand. The regional conference is one of the projects under the Strategi Framework on Social Welfare and Development in terms of the older persons.