การประชุม

ASEAN Smart Cities Network Workshop

06 - 07 มิถุนายน 2019
Bangkok, Thailand
Ministry of Energy , Ministry of Transport , Ministry of Digital Economy and Society

รายละเอียดการประชุม