การประชุม

ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting

02 - 05 เมษายน 2019
Hua-Hin Prachuap Kiri Khan, Thailand
Ministry of Defence

รายละเอียดการประชุม