การประชุม

8th ASEAN+3 Junior Science Odyssey (APT JSO)

09 - 15 มิถุนายน 2019
Pathum Thani, Thailand
Ministry of Science and Technology

รายละเอียดการประชุม