การประชุม

7th RCEP Ministerial Meeting – TBC

11 ตุลาคม 2019
Bangkok, Thailand
Ministry of Commerce

รายละเอียดการประชุม

TBC (Back to Back with 51st  AEM)