การประชุม

6th Meeting of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) Committee

21 - 23 พฤษภาคม 2019
Luang Prabang, Lao PDR

รายละเอียดการประชุม