การประชุม

60th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) – TBC

01 พฤศจิกายน 2019
Myanmar (TBC)

รายละเอียดการประชุม