การประชุม

52nd ASEAN Consultation Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Meeting and Its Related Meetings

25 - 29 พฤศจิกายน 2019
Myanmar (TBC)

รายละเอียดการประชุม