การประชุม

3rd RCEP Summit (TBC)

01 พฤศจิกายน 2019
Bangkok, Thailand
Ministry of Commerce

รายละเอียดการประชุม

TBC (back to back with 35th  ASEAN)