การประชุม

2nd ASEAN-ROK WG on Regional Air Services Agreement (RASA)

14 - 16 พฤษภาคม 2019
Yangon, Myanmar

รายละเอียดการประชุม