การประชุม

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2019
โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน

รายละเอียดการประชุม