การประชุม

27th Joint Sectoral Committee Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE) Meeting

22 - 26 เมษายน 2019
Nay Pyi Taw, Myanmar

รายละเอียดการประชุม