การประชุม

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 - 18 พฤษภาคม 2019
โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่
Ministry of Social Development and Human Security

รายละเอียดการประชุม

  • Mon 13 May 19 –   2nd Meeting of the Working Group on Culture of Prevention: WG on CoP
  • Tue 14 May 19 –   14th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: SOC-COM
  • Wed – Thu 15-16 May 19 –   26th Senior Officials Meeting for the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA
  • Fri 17 May 19 –  21st ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting: : ASCC
  • Sat 18 May 19 – Cultural Visit