การประชุม

13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting

10 - 12 กรกฎาคม 2019
Bangkok, Thailand
Ministry of Defence

รายละเอียดการประชุม